به گزارش اخبار خارجی مدیاسافت اولین ابزار پوشیدنی ایسوس ساعت هوشمندی متفاوت خواهد بود.

http://mediasoft.ir