ایسوس به دنبال ارائه ساعت هوشمند خود با امکان دریافت فرامین صوتی و ناوبری حرکات سفارشی (gesture) و همچنین قیمتی بسیار مناسب می باشد.

http://mediasoft.ir