ایسوس یک تبلت خاص با ویژگی های مناسب و قابلیت پشتیبانی از دوسیم کارت معرفی کرده است.

 

 

http://mediasoft.ir